2019
Wurukati: Wurukati riTatu
Zanakati: Zanakati re Makumimairi

Zanakati re Makumimairi-nemotsi

Zanakati reMakumimairi-nembiri

Gumikati: Ma2000 | Ma2010 | Ma2020 |

Ma2030 | Ma2040

Makore: 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

2023 | 2024

2019 (sho: zvuruzviiri neguminepfumbamwe) raive gore rinjee rakatanga musi wa Chipiri muKarenda ya Gregori, gore rechi-2019 muZera Rinjee (ZN) uye Anno Domini (AD) dzemishariro, gore rechi-19 muwurukati ritatu uye Zanagore rechi-21, ne rechigumi no rekupedzisira muZvikumikati reMa2010.

MashokoEdit