America (dzose)

America zvinokwanisa kureva dunhu rinosanganisira North America neSouth America.

Americas (orthographic projection).svg

Zita rekuti America rakapiwa nevarume vanoti Martin Waldseemüller naMatthias Ringmann, vachitora zita remurume ainzi Amerigo Vespucci anova ndiye akatanga kutaura kuvanhu vaibva kuEurope kuti nzvimbo iyi haisi India asi raitova rimwe dunhu ravaisaziva.