Bendekete

  • Bendekete (shoulder).
  • Bendekete (ideophone of sitting with arms and legs crossed (an attitude of respect). 2. M of Following path).


Nota disambigua.svg
Peji rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana internal link rakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.