Boterekwa (round-about way especially through mountains) zvinoreva nzira inopoterera ichikwira kana kudzika mugomo.