Mazanhi ari mumupanguro "Casablanca"

Mupanguro unowu ungori nezanhi rinotevera.