Users in this category indicate their knowledge of language chiDutch.

Mazanhi ari mumupanguro "User nl"

12 Mazanhi anotevera ari mumupanguro unowu, pakati pehwerengo ye 12.