Users in this category indicate their knowledge of language chiChinese.

Mazanhi ari mumupanguro "User zh"

7 Mazanhi anotevera ari mumupanguro unowu, pakati pehwerengo ye 7.