Mazanhi ari mumupanguro "Wales"

Mupanguro unowu ungori nezanhi rinotevera.