Chedza (Kuyedza)

Shoko rokuti chedza (Attempt, trial (made) zvinotaura kuyedza kuita chinhu zvikurusei icho chisiri nyore kuita. Shoko iri rinokwanisa kushandiswa kutsanangura inonzi experiment kuEnglish.

Kurerutsa MutauroEdit

  • Rega kuita chedza norukova - apa kureva kuti rega kuyedza kuyambuka rukova rwuzere. - make no attempt to cross the river.

Mitauro yeBantuEdit