Mbesa Chenje

(Redirected from Chenje (mbesa))

Shoko rokuti chenje (one species of seed not mixed with another) rinotaura mhando yembesa imwe isina kusanganiswa neimwe.

  • Sokuti chibage chenje chinenge chiri chibage chega chisina kusanganiswa.
  • Rukweza chenje: (finger millet without any admixture of sorghum or bulrush millet) runenge rwuri rukweza chete rusina kusanganiswa nechimwe.

TsikaEdit