ChiTonga

Chitonga (kana Tonga) mutauro unowanikwa munyika yeZambia neZimbabwe mudunhu rakagomba Rwizi Zambezi zvichibva paVictoria Falls kunosvika kuBatoka.

Mazwi Akafanana neShonaEdit

 • Izwi rokuti kumita (conception) rinoreva kubata nhumbu.
 • Izwi rokuti mugwazo (Piece work) kureva mugwazo.
 • Tonga vanoti chenga (deceive, cheat) kureva kuchengedza.
 • Tonga vanoti tondeka (aim at; point at) kureva kutondeka.

Mazwi Anotodza ShonaEdit

 • Tonga vanoti Nseke (embryo).
 • Tonga vanoti Maseke (corn grounds).
 • Tonga vanoti tumbuka kana zyala (to give birth) kureva kuzvara kana kutumbura.
 • Tonga vanoti zyana (dance) kureva kudzana.
 • Tonga vanoti kunsi (below, beneath) kureva kutsi.
 • Tonga vanoti kununganya (grafting).
 • Tonga vanoti kuswanganya (linking).
 • Tonga vanoti Inseke, nseke kana mbuto (seed) kureva mbeu..
 • Tonga vanoti bambana (Nurture).
 • Tonga vanoti cibaka (place) kureva nzvimbo.
 • Tonga vanoti kanini kana niini (little) kureva kadoko.
 • Tonga vanoti nongo (clay pot) kureva hari.
 • Tonga vanoti nyezi (adj. local).
 • Tonga vanoti kaungu (loneliness) kureva kusurukirwa.
 • Tonga vanoti panga kana lenga (to make) kureva kugadzira kana kusika.
 • Tonga vanoti mulombwana (man, male) kureva munhurume.
 • Tonga vanoti lukwato kana lukwatano (marriage) kureva wanano.
 • Tonga vanoti mukapa (milk) kureva mukaka.
 • Tonga vanoti cisi (nation, country, place) kureva nyika kana nzvimbo.
 • Tonga vanoti cibanda kana cibandu (plain) kureva mhene.
 • Tonga vanoti panga (plan) kureva kupanga mazano.
 • Tonga vanoti museke (Glans penis; tip of the penis).
 • Tonga vanoti pangana (plan with someone).
 • Tonga vanoti Makanze (plans) kureva zvirongwa.
 • Tonga vanoti mbale (plate) kureva ndiro.
 • Tonga vanoti Mwinza (pore).
 • Tonga vanoti bucete (poverty) kureva hurombo. VaLenje vanoti muchete (common people).
 • Tonga vanoti Lumba (praise) kureva kurumbidza.
 • Tonga vanoti komba (pray) kureva kunamata. Kombayi izita remhuri.
 • Tonga vanoti Cumayila (preach) kureva kushumira.
 • Tonga vanoti Cisanza (raised platform to store maize) kureva dara.
 • Tonga vanoti nhala (rake) kureva rheki.
 • Tonga vanoti jata musimbi (noun. rape) kureva kubata chibharo.
 • Tonga vanoti Sandula (reply) kureva kupindura.
 • Tonga vanoti Uulanga (responsibility) kureva rudairo.
 • Tonga vanoti mulonga (river) kureva rwizi.
 • Tonga vanoti bulonga (river system) kureva mutandira wenzizi.
 • Tonga vanoti Nsabata (Saturday) kureva sabata.
 • Tonga vanoti Munyoko (sibling).
 • Tonga vanoti Mulambi (sinew).
 • Tonga vanoti nyika (soak in water) kureva kunyika.
 • Tonga vanoti lubilo (speed). Nyaruviro izita remhuri.
 • Tonga vanoti Ciimo (Physique).
 • Tonga vanoti labila (order) kureva kurayira.
 • Tonga vanoti bunene (old age) kureva rukweguro kana hutana.
 • Tonga vanoti muzuba (nsima being cooked) kureva sadza rir kubikwa.
 • Tonga vanoti mbongolo (donkey) kureva mbongoro.
 • Tonga vanoti soka (do first).
 • Tonga vanoti citina (brick) kureva chidhinha.
 • Tonga vanoti yakulula (to rebuild) kureva kuvaka patsva.
 • Tonga vanoti yaka (build) kureva kuvaka.
 • Tonga vanoti yambukila (spread) kureva kutandira.
 • Tonga vanoti taanzi (first) kureva chimotsi.
 • Tonga vanoti kutala (across) kureva mhiri.
 • Tonga vanoti ndeke (aeroplane) kureva ndege.
 • Tonga vanoti makani (affairs, news) kureva nhau.
 • Tonga vanoti Masyikati (afternoon) kureva masikati.

Mabviro eruzivoEdit

[1][2]

 1. http://docshare04.docshare.tips/files/18945/189455420.pdf
 2. https://archive.org/details/tongagrammar00felluoft/page/n139