Iguta rinooneka kumabvazuva kwenyika yeZimbabwe. Vanhu vazhinji veko vanotaura neChiNdau. Uyezve kune makomo makurusa anoonekwa kudivi reZimbabwe neMozambique.

Nzvimbo yeChimanimani inonaya mvura zhinji uye ine ivhu rakapfuma.