Chinyenze

Chinyenze kana munanzi (Flute) imhando yechiridzwa chemhanzi inobuditsa muriro wayo kana mweya wadarika nepane maburi ari pachiri.

Munanzi (simple flute with three holes made of reed or bamboo).

Mutopota (a flute of bamboo or reed; 2. a kind of long reed).

Zvinyenze