Chisi ishoko reChishona uye mumimwe mitauro ye Chibhantu, mukushandiswa kwaro rinogona kureva sezviri pazasi:

NyikaEdit

  • Chisi (kureva nzvimbo kana nyika) kureva rhijoni paChishongrish - region.

ZuvaEdit

  • Chisi (kureva musi wakatendeka weVashona, zuva risinga rimwe uye zuva rekuzorora).


Peji rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana internal link rakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.