Open main menu

Izwi rokuti chivakashure rinoturikira chinonzi prefix kuEnglish.

Izwi rokuti chivakamberi rinoturikira chinonzi suffix kuEnglish.

Mienzaniso yeZvivakashureEdit