Chivhiyetinamu

Chivhiyetinamu Chirungu: Vietnamese) kana Chivhiyetinamisi mutauro weVhiyetinamu.

Zvakanzi: Ndino taura Chivhiyetinamu.