• Denhe (Wetvlei).
  • Denhe reruzivo (a compilation of writings on a particular subject area).
  • Denhe (Clay pot for storing meal).


Nota disambigua.svg
Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana internal link rakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.