Garoziva

Garoziva (something obvious, well known) apa kureva chinhu chinozivikanwa neruzhinji rwevanhu.

ZvirevoEdit

  • Igaroziva kuti zai harisehwi muto. It is obvious that a (boiled) egg does not provide gravy.
  • Igaroziva kuti chide mukadzi wababa. It is obvious that the most 'beloved' woman is thefather's wife.
  • Igaroziva kuti amai mukadzi wababa. It is obvious that mother is father's wife.