Gombwe (kureva instrument; Devine being)

Ringai zve:Edit