Mitauro yeBantu

chinjirudza
  • Bushong inoti muantsha (n. An opening; leak, crack, crevice, loop, noose, space between objects or lines) kureva gwanza. 
Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.