Ishe (tsauranisa chirevo)

She, Ishe, uye Madzishe ose mashoko anoshandiswa kureva zviri zasiyo

Umiriro wokuva chinjirudza

Dumidzo chinjirudza

Zvimwe zvirevo chinjirudza

Mitauro ye Chibantu chinjirudza

  • Mbugwe inoti ise (n. father) kureva baba.

Uyisalama chinjirudza

  • Chiyisalama chinoti Isa kureva Yesu Kristu.


 
Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.