Muchidzidzo cheJekanyika (Geodesy), nyika yakatarwa nemhando mbiri dzemitsetse. Kune mitsetse yakatarwa yakayambikana neMuenzanisi inonzi Mbariro dzeTaranyika, (lattitude). Kune mitsetse yakatarwa ichibata kuNorth pole neSouth pole inonzi mitambariko yeTaranyika, longitude. Mitsetse iyi inoshevedzwa nenhamba dzakarongeka. Nhamba dzemitsetse yeMbariro dzeTaranyika dzinoveregwa dzichibva paMuenzanisi dzichienda kumavirira nekumadokero. Nhamba dzemitambariko yeTaranyika dzinoverengwa dzichibva pamutsetse weGreenwich Meridian zvichienda kuNorth pole neSouth pole. Greenwich Meridian mutsetse welongitude unopfuura pedyo neRoyal Observatory, Greenwich, kuUnited Kingdom.

Mbariro dzeTaranyika (φ) nemitambariko yeTaranyika (λ) dzichidudzirwa paMburungwa. Mitsetse yakatarangana 10 madhigiriyi.

Naizvozvo nzvimbo dzose dziri panyika dzine nhamba inotaura kuti nzvimbo iri papi mudandemutande remitsetse iyoyi. Ruzivo urwu ndirwo rwakashandiswa muhumhizha hweGPS, Geographical Position System chinova chombo chinobatsira kutaura kuti tiri papi uye kuratidza divi (direction) rine nzvimbo yatinoda kuenda.