Jesu Kristu

Muchitendero Jesu Kristu mwananakomana waMwari uro akauya panyika semunhu akafira zvivi zvenyika kuti zviregererwe.

Mamwe Mazita aJesuEdit

Mitauro yeBantuEdit

  • Izwi rokuti umukiza (Saviour) rinotaurwa mururimi rweKirundu.
  • Izwi rokuti 'gukizwa (to be saved, delivered) rinotaurwa mururimi rweKirundu.