Kuchama

  • Kuchama kana kuchamira (concentrate; toil) zvinoreva kutsunga uchishanda nesimba. Anochamira kurima chibage.
  • Kuchamira (to be earnest over; to do keenly) zvichireva kubata basa kana zvimwe zvinoitwa nomoyo wese, nepfungwa dzose dziri pazviri.

Kurerutsa MutauroEdit

  • Tafara anochamira kutamba achiridza mimhanzi.

TsikaEdit

  • Chamirai izita remunhu.
  • Ropa uya nderina vatsungi. Fortune favours the brave.