Kukangaridza

Shoko rokuti kukangaridza rinoreva kuisa chinhu pachena, pamhene pachinonekwa nevazhinji.

Mamwe MazwiEdit

Kurerutsa MutauroEdit

  • Kangara - iri shoko rinotaura pfungwa yokunge chinhu chiri pachena. Anokangaridza mari ndiye anokuridzira humbavha.
  • Kukangaridza kunorevawo zvakare kutaura nenzira inojekesa zvakarurama. Vanhukadzi vanokangaridza mazwi kupinda vanhurume:
  • Kana chinhu chichi kangarika kureva kuti chinokwaniswa kutswetwa pamhene kana kufumurwa pachinoonekwa navose.
  • Tanga tichitsvaga banga, iro rakati gangavata: we were looking for the knife and all the time it was quite visible.
  • Danda rakari gangavata mudziva: the log is floating in the pool.

Kurerutsa Mitauro yeBantuEdit