Kukupura

  • Kukupura (wipe off, skim off) zvinoreva kushamba - kwete muviri wese, as makumbo mawoko nekumeso.
  • Kukupura (retrun a wife to her father) zvinoreva kudzorera mukadzi kumusha kwake pakurambana.


Nota disambigua.svg
Peji rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana internal link rakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.