Shoko rokuti kumaira (to visit) zvinoreva kushanyira munhu zvikurusei murwere. Vamwe vatauri vanoshandisa shoko rokuti kumema ipapa futi.

Kurerutsa MutauroChinjirudza