Kupatsanura zvipenyu

Kupatsanurwa kwezvinhu zvipenyu kunobatsira kuwongorora nokunzwisisa zvinhu zvipenyu.

Kupatsanura MhukaEdit

Mhuka dzinopatsanurwa nenzira dzinotevera.