Kurava (kureva to count; counting) imhando yokuverenga kana kudoma, inotsanangurwa sokuverenga zviravwo (kana manumeri).

Ringai zve: chinjirudza