Beta

(Redirected from Kutsamana)

Mitauro yeAfrikaEdit

  • Olunyaneka inoti okuveta (v. hit, strike, bash, whack).


Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana internal link rakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.