• Mana eMisha (Community; neighbourhood, large family unit of village, homestead)
  • Mana (four)

Mitauro yeAfrika chinjirudza

  • Bushong inoti mana (n. land, ground, soil, dirt, loose earth).


 
Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.