Mbembesi maruwa ari kuMatebeleland North pachinhamwe chinokwana 43km kubva kuBulawayo kuri kwakadziva Madokero eMaodzanyema.

Nhoroondo chinjirudza

Mushure melange Varungu varwisa Matebeleland mugore ra 1893, MaNdebele vakarwisa Varungu mugore ra1896 vaine chinangwa chekumutsurudza humambo hweMaNdebele. Cecil John Rhodes akaunza chikwata cheVaFengu avo valanga vamborwa hondo kuCape vachirwira divi rema British. Chinangwa cha Rhodes chaiva chokutonhodza maNdebele avo vaizlvikanwawo nokurwa hondo, saka Rhodes akapinza maFengu muSouthern Rhodesia. Apa Rhodes akanga avimbisa maFengu murume wega-wega aizoshanda mwedzi mitatu pagore uye mushure mekushanda mwedzi 36 aizopiwa ivhu rokurima. Munguva iyi vamwe vatungamiri veMaFengu vakapinda muSouthern Rhodesia, pakati pavo vaisanganisira vanamati veWesleyan Methodists, Salvation Army, Anglican, Presbyterian uye Lutheran.

Mugore ra2000, nzanga yeFengu/Xhosa yakapemberera kana remakore rokupinda kwavo muZimbabwe. MaFengu vari muZimbabwe vanotaura Xhosa.

Mitauro yeBantu chinjirudza

  • Baila vanoti bembezhi kana beembezhi (shepherds) vachireva vafudzi vehwayi.
  • VaLenje vanoti mwembeshi (herdsman, keeper of cattle, goats etc) vachireva vachengeti vezvipfuyo.
  • VaTonga vanoti mweembezi (herdsman, keeper of cattle, goats etc) vachireva vafudzi vezvipfuyo.