Kubetsera

(Redirected from Mubatsiri)

Kubetsera kana kubatsira (to help).

Mamwe MazwiEdit

Kurerutsa MutauroEdit

Mitauro yeBantuEdit

  • MaZulu vanoti thelela (Assist. help ; give a hand). Muenzaniso: ukuthelela emseBenzini (to give a hand in work).
  • MaZulu vanoti umthelela (n. 1. Anything additional ; reinforcement, auxiliary. 2. Subdivision, portion; offspring).