Open main menu

Pachinyorwa chino izwi rokuti muchecheruwa riri kuturikira chinonzi isotopic kuEnglish. Machecheruwa inhanngande dzine nhamba yemhodzigetsi yakaenzana asi dzine nhamba yehuremu yakasiyana zvichibva pakusiyana kwenhamba yema neutron. Sokuti carbon-12 neCarbon-14 inhangande dzine mhodzigetsi 6; asi dzinozosiyana pakuti Carbon-14 ine ma neutron 8, Carbon-12 yoita ma neutron 6.

Kupiwa kwezitaEdit

Izwi rokuti muchecheruwa riri kududza kuti nhangande mbiri dziri kurehwa dzinowanikwa muruwa rimwe paChapotera cheNhangande. Izwi rokuti muchecheruwa rinotodzana nerinoti muchechetere rinoreva kuenzana zvikurusei takatarisa pamusoro kana pahurefu. Izwi rokuti ruwa riri mutodzaniswa nerinoti lua rinotaurwa kuChewa sezvakanyorwa paMitauro heBantu richidudza dandare rakavharirwa kana kuvakirwa. Jecheruwa rinofanana nerimwe panhamba yeAtomu yakaenzana asi nhamba dzehuremu dzinosiyana. Yurenyamu ine machecheruwa anoranzukira, zvimwechete neSizinyamu inodarowo.

Mitauro yeBantuEdit

  • VaChewa vanoti lua (enclosure, courtyard).