Munatsi zvinoreva nzvimbo inoitwa mabasa ekuchenesa simbi kuchibviswa manyara asingadiwe musimbi iyi. Simbi dzinonatswa nenzira dzakasiyana dzinosanganisira: kunyautsa nemoto; kunyunguditsa nekupatsanura zvine huduma hwakasiyana; kuchenesa nenzira dzinotsauranisa nemagetsi.

Munatsi

MuZimbabwe tine Vanatsi vesimbi vanoti: Bindura Smelter neRefinery; Empress Nickel Refinery; Zimasco neZimAlloys.