Mupambutsi (deviation, a turning from usual course, derivation). Izwi iri haritaurwe kuChiShona chemazuva ose - pano tiri kuedza kuumba mazwi tichitodzanisa nemimwe mitauro yeBantu.

Mitauro yeBantu chinjirudza

  • MaZulu vanoti imphambosi (1. Deviation; side issue; a turning from the usual course) vachireva mupambutsi.
  • MaZulu vanoti imphambosi (1. Maze, labyrinth; 2. Perverting influence) vachireva mupambutsi.
  • MaZulu vanoti imphambosi (mod:l Formation, derivative). Muenzaniso: izimpambosi zesenzo (verb forms). Impambosi yokwenzisa (causative form). Impambosi yokwenzana (reciprocal form).