Mweya, MWEYA, kana mweya ishoko rinoshandiswa kureva zvirizasiyo:

SainziEdit

  • Gasi (mweya) - kureva mweya
  • Air (mweya) - kureva mweya uri muchadenga (guteremweya) watinofema.
    • Mhepo - kureva kuvhuvhuta kwemweya.
  • Oksijeni (mweya) - kureva mweya watinofema kuti tirarame.

RudaviroEdit

Mitauro ye ChibhantuEdit

  • Mururimi rweKikongo vanoti moyo(soul).
  • Mururimi rweKikongo vanoti mwanda (spirit, breath).


Peji rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana internal link rakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.