Mweya, MWEYA, kana mweya ishoko rinoshandiswa kureva zvirizasiyo:

  • Gasi (mweya) - kureva mweya
  • eya (mweya) - kureva mweya uri muchadenga (guteremweya) watinofema.
    • Mhepo - kureva kuvhuvhuta kwemweya.
  • Ufemu (mweya) - kureva mweya watinofema kuti tirarame.

Mitauro ye Chibhantu

chinjirudza
  • Mururimi rweKikongo vanoti moyo(soul).
  • Mururimi rweKikongo vanoti mwanda (spirit, breath).


 
Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.