Ngqondo kana n'qondo ishoko re Chindau rinoreva zvimwechete neshoko rokuti huropi.