Nhangande (ku chingezi: element) kana manhangande (elements)

Izwi rekuti nhangande rinogona kumirira zvinhu zvaka nyorwa pazasi pe peji rino.

Sainzi

Upandamano ne rudaviro

chinjirudza
  • Nhangande dze chikare, ancient beliefs about the fundamental types of matter (ivhu, mweya, moto, mvura)
  • Manhangande mashanu (Upondamano we Chijapani)
  • Mahābhūta, manhangande makuru mana muBhudhizimu, mashanu muHinduwizimu
  • Tattva, an elemental basis of the universe according to Hindu Samkhya philosophy
  • Wuxing (Upaondamano we Chichayina), mamwe mazuva zvinoreva kuti manhangande mashanu, basis ye universe according to Chinese Taoin

Svomhu

  • Nhangande (udorongodzwa gorokodzwa)