Nyungwe

Nyungwe kana ChiNyungwe mutauro unotaurwa kuMozambique uri rurimi rieBantu.

Mazwi Anotodza ShonaEdit

 • VaNyungwe vanoti mbiti (otter) kureva mbiti.
 • VaNyungwe vanoti mwana (son) kureva mwanakomana.
 • VaNyungwe vanoti abale (brothers) kureva vakoma.
 • VaNyungwe vanoti mbwaya (dog) kureva imbwa.
 • VaNyungwe vanoti kuyamba (to begin) kureva kuvamba.
 • VaNyungwe vanoti munthu (person) kureva munhu.
 • VaNyungwe vanoti miti (trees) kureva miti.
 • VaNyungwe vanoti mubodzi (one) kureva mubodzi.
 • VaNyungwe vanoti katiyo (one little chick) kureva katiyo kana kanhiyo.
 • VaNyungwe vanoti uswa (grass) kureva uswa.
 • VaNyungwe vanoti muyeruzi (adviser) kureva chipanga mazano.
 • VaNyungwe vanoti mulimi (farmer) kureva farmer.
 • VaNyungwe vanoti ulendo (travel) kureva rwendo.
 • VaNyungwe vanoti mtsikana (girl) kureva musikana.
 • VaNyungwe vanoti mambo (king) kureva mambo.
 • VaNyungwe vanoti diso (eye) kureva ziso.
 • VaNyungwe vanoti zinomwe (seven) kureva nomwe.
 • VaNyungwe vanoti kufunana (too love mutually) kureva kudanana.
 • VaNyungwe vanoti nyengo (time, event, occasion, period, season) kureva nguva. Sokuti: nyengo ya mainza (rainy season).
 • VaNyungwe vanoti dzuwa (sun, daylight) kureva zuva.
 • VaNyungwe vanoti usiku (night) kureva husiku.
 • VaNyungwe vanoti macibese (morning) kureva mangwanani.
 • VaNyungwe vanoti kubesera kana kubeseraka (to wake up early) kureva kumukira.
 • VaNyungwe vanoti congwe (rooster) kureva jongwe.
 • VaNyungwe vanoti maulo (evening) kureva mauro.
 • VaNyungwe vanoti ngwe (ideophone meaning - its getting bright or light) inyaudzosingwi inodudza kuchena kwekunze.
 • VaNyungwe vanoti masikati (noon) kureva masikati.
 • VaNyungwe vanoti nsiku (noon) kureva masikati.
 • VaNyungwe vanoti kweru (early afternnon) kureva pakuvamba kwemasikati.
 • VaNyungwe vanoti kudoka (to get dark) kureva kudoka.
 • VaNyungwe vanoti chidodo (twilight).
 • VaNyungwe vanoti mainza (rainy season) kureva maenza.
 • VaNyungwe vanoti matenda (sickness) kureva hurwere kana hutenda.
 • VaNyungwe vanoti mpaka (until) kureva kudzamara.
 • VaNyungwe vanoti muzinga (week) kureva vhiki.
 • VaNyungwe vanoti lero' (today) kureva nhasi. Izwi iri rinotodza Chewa neSena inoti lero.
 • VaNyungwe vanoti pita (to pass) kureva kupfuura.
 • VaNyungwe vanoti kufika (to arrive) kureva kusvika.


Mazita eMwedziEdit

 • Mwezi ya tsakulo (January - lit. month of hoeing).
 • Mwezi ya kambzombzo (February - lit. ‘time of hunger before first harvest).
 • Mwezi ya nkakata (March).
 • Mwezi ya m’bvuno (April -lit. harvest).
 • Mwezi ya m’phepo (May - lit. ‘cold, wind, fresh time).
 • Mwezi ya zawe (June - literary freeze, frost) kureva mwedzi wachikumi.
 • Mwezi ya mpepedza (July - lit. ‘wind).
 • Mwezi ya chirimo (August - dry time to prepare the fields) kureva chirimo.
 • Mwezi ya tsosa (September - ).
 • Mwezi ya phumphuli (October - lit. ‘first rain).
 • Mwezi ya m’bzwalo (November - ).
 • Mwezi ya mainza (December - lit. rainy reason).

[1][2]

 1. https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/117569/2/303043.pdf
 2. http://lidemo.net/vodemo/Cinyungwe%20Lexico%202011%20c%20capa.pdf