• Pfunda imbavha yedovi
  • Pfunda (knot) kureva murume ave zera rokuroora asi asati aroora.
  • Pfunda (get high) kureva kudzandiwa nezvinodzanda.

[1]


Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.
  1. https://www.edd.uio.no/allex/ibooks/Doke/Doke.pdf