Rukato (thistle) idzinde rinoita mashizha ane minzwa inobaya. Vamwe vatauri vanoti rutumbambeya kana mutumbambeya.

  • Makato (Brier or briar).
  • Rukato (n. Vachellia sieberiana) muti unowanikwa muZimbabwe.
Milk thistle flowerhead

Kurerutsa MutauroEdit

  • Ndichauparadza; haungarangurwi, kana kurimwa; asi uchamera minzwa norukato: It will turn into a desert, neither pruned nor hoed; it will be covered with thorns and briars. (Isaiah 5:6, Bhaibheri reChiNdau).
  • Ngeiro zuva ndau dzeshe apo paisiita mivhini gumi remazana, yaitengwa ngezvigurwa zvesirivha gumi remazana, inozoita makato neminzwa: On that day, there will be thorns and thistles in every place where a thousand vines worth a thousand silver shekels once grew. (Isaiah 7:23, Bhaibheri reChiNdau).