Saizi zvinoreva nhamba kana vara rinopangidza kupimwa kwehukuru hwechinhu chingava chipfeko, shangu, chikoko chinopimiswa mwero wezvinotengeswa, zvichingodaro. Kana dziri bhutsu dzine mipanda wesaizi miviri unoti saizi dzevadiki kwoti saizi dzevakuru. Mupanda iri miviri inotanga pasaizi 1 kusvika 12.