T (kana "t") i bhii rinobva kubumbiro remabhii eChiratini rinoshandiswa mukunyorwa mitauro zhinji pasirose richiereketwa zvakasiyana. Rinowanikwa mubumbiro remabhii eChivanhu.

Mabhi eChiratini (semuChishona)
Aa Bb Bh Cc Ch Dd
Dh Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq
Rr Rh Ss Tt Uu Vv Vh
Ww Xx Yy Zz
Mabhi eChivanhu a /s/
Ty Tyw Thy Thyw
Tl Tlw Thl Thlw
Th Thw ringai Mthethwa
Tsv (Tȿ) Tsvw (Tȿw)
Mabhii matsva
Ṫh (ṫh) Ṫhw (ṫhw)
ringai Ṫhiyeta

Mashandisirwo anoitwa T chinjirudza

Muchirungu fonororoji ya t inoshandiswa kutaura mazwi ari pazasi

Mabhi eChishona chinjirudza

tarisai futi Chishona, uye Bumbiro reMabhii eChishona