Tateguru

Tateguru kana teteguru (Ancestor; male ancestor) zvinoreva sekuru kana mukare wechirume wedzinza rako.

Mitauro yeBantuEdit

  • Oshindonga vanoti tate kureva baba. Swahili neZigula vanoti mkale kana wakale (ancestor, forebear, ancient). Sangho vanoti kotara (n. ancestor) kureva tateguru.
  • Lunyoro vanoti isenkuru (male ancestor, forebear). Lunyoro vanoti nyinenkuru (female ancestor, forebear). Oshindonga vanoti tatekulu (grandfather) kureva sekuru.
  • Iton vanoti . mڮ-mònì kana bè-bònì (n. ancestor/s) kureva tateguru. Mamwe mazwi: boni (v. create, found, beget). E-bòní (n. origin).
  • Kikongo vanoti mbuta (patriarch; one who is older; an elder; senior; superior; chief; headman; manager; an adult) kureva mukuru.
  • Kikongo vanoti mbuta (patriarch) kureva zibaba guru. Kikongo vanoti kitata kana kise (partenity) kureva hubaba.