Mitauro yeBantuEdit

  • Shambala inoti tembo (n. elephant) kureva nzou.
  • Kikongo inoti tembo (strong wind; strong breeze; storm, squall).


Peji rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana internal link rakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.