Shukukuviri

(runangakatsva kubva kuTsvuku-kuviri)

Tsvuku-kuviri kana shukukuviri (two-headed snake) imhando yenyoka ine musoro mativi maviri.

iyi haisi nyoka asi kuti igonye hombe riri muchikwata cheanonzi muchirungu (worms)