Muchidzidzo Pimanyika shoko rokuti twasuka (straight ku English) rinotsanangudza mutsetse kana kuti uso hwakatichechetere kunge pamusoro pemvura yakagadzikana isina masaisai. Mutsetse uwu unenge usina gonya kana munyonga