Izwi rokuti Uvaranomwe (Literature) rinoshandiswa kureva nagware ose anowanikwa mururimi rugi kutaura nezvarwo.

Uvaranomwe weShonaChinjirudza

Uvaranomwe weShona hunosanganisira: tsumo, nhetembo, zvirahwe, nganonyorwa, nhango nendyaringo, nziyo, magwaronhau zvichingodaro.

MabhukuChinjirudza

Mamwe MazwiChinjirudza