• Boka revanhu (Group, troop).
  • Boka (masvomhu) (Set in Maths).
  • Boka (1. Be selfish as regards delicacies; 2. Eat alone because unwilling to share delicacies; 3. Keep good things to eat for oneself). Munhu ane katsika kekuboka anonzi muboki; uye ane ruboko. Nokumwe kutaura tingati anoruta.

Mitauro yeBantu

chinjirudza
  • Kimbundu vanoti rianda kana manda (n. group, company, joint).
  • Kimbundu vanoti uanda (n. network, net, grid, mesh). Kuziva madudziro: uanga (n. magic, spell).


 
Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.